Buurt Preventie Team inventariseert AED’s in Bezuidenhout

REANIMATIE RED MENSENLEVENS

Het Buurt Preventie Team Bezuidenhout wil in Bezuidenhout een 6 minuten zone realiseren. De 36 vrijwilligers van dit team hebben o.a. de opleiding Reanimatie en AED gevolgd, deze cursus wordt jaarlijks herhaald. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. De AED apparatuur in onze wijk en de AED-gediplomeerde buurtbewoners willen wij in kaart brengen om dit plan te verwezenlijken. Het zou mooi zijn als een alarmeringssysteem ook in Bezuidenhout in gebruik wordt genomen.
Wij hebben inmiddels contact met de alarmcentrale. Zij zullen in samenwerking met Hartveilig wonen dit systeem gaan activeren. Zie
www.hartveiligwonen.nl. Het is in ieders belang om dit in onze wijk zo goed mogelijk te regelen. Dit kan mensenlevens redden!


Oproep
Wij verzoeken alle bedrijven en instanties in Bezuidenhout ons te melden of zij in het bezit zijn van 1 of meer AED apparaten en waar/wanneer deze beschikbaar zijn in een noodgeval.
Ook willen wij graag weten welke inwoners van Bezuidenhout in het bezit zijn van een geldig diploma Reanimatie en AED.
Het Buurt Preventie Team Bezuidenhout zal de plannen verder uitwerken.

U kunt deze informatie opgeven bij ons secretariaat: j.los.bpt.bezuidenhout@gmail.com

 

Wat is een 6 minuten zone
In een 6 minuten zone is hulp bij een hartstilstand binnen 6 minuten geregeld. In een goede zone zijn er:
• voldoende AED’s beschikbaar
• burgerhulpverleners oproepbaar, die direct kunnen reanimeren en een AED halen
• de mensen zijn goed geïnformeerd, zij weten hoe dit werkt

Kijk voor meer informatie op de pagina van het Buurt Preventie Team.

Meer informatie vindt u op de website www.6minutenzone.nl.