Burgemeester Van Aartsen geeft startschot voor de bouw van het Anna van Buerengebouw

Toespraak door burgemeester Van Aartsen bij de start van de bouw van het Anna van Buerengebouw, op 19 maart 2012 (klik hier om meer te lezen over het gebouw)

Dames en heren,
Het doet me bijzonder veel plezier om hier vandaag het officiële startsein te geven voor de bouw van het onderkomen van Leiden University College The Hague.

Een gebouw dat, heel toepasselijk, is vernoemd naar Anna van Egmond, gravin van Buren, de eerste echtgenote van de man aan wie wij de Leidse universiteit te danken hebben.

De Leidenaars onder u hoef ik dat natuurlijk niet te vertellen. Wie de geschiedenis kent van die stad en haar universiteit, weet dat de burgers van Leiden de voordelen die de aanwezigheid van een universiteit met zich meebrengt, al in 1575 scherp voor ogen hadden. Nadat zij zich zo dapper en succesvol hadden geweerd tijdens het beleg van hun stad, liet Willem van Oranje de Leidenaars kiezen tussen ofwel tien jaar belastingvrijdom ofwel een eigen universiteit. De Leidenaars wisten wat ze moesten kiezen. Het motto van de Leidse Universiteit is daarmee ook verklaard: Presidium Libertatis, bolwerk van vrijheid.
En juist dat motto sluit zo goed aan bij de plaats die het University College in Den Haag inneemt. In de internationale stad van vrede en recht heeft het Presidium Libertatis een waardige tweede vestigingsplaats gekregen.

Sinds 1 januari 2011 is de Campus Den Haag officieel een faculteit van de Universiteit Leiden. Directe aanleiding hiervoor was de start van de bachelor Liberal Arts and Sciences: Global Challenges, van Leiden University College The Hague.

En nu verrijst hier, in het hart van Den Haag, het Anna van Buerengebouw, waar niet alleen gedoceerd zal worden maar waar ook studenten zullen worden gehuisvest. In 2010 heeft Leiden University College The Hague 125 studenten toegelaten. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot 200 studenten per jaar. Het feit dat die studenten uit heel veel verschillende landen komen, onderstreept het internationale karakter van Leiden University College en van de stad Den Haag.

Nu is dat natuurlijk niet iets nieuws. Universiteiten zijn van oorsprong internationaal geweest. Werd er vroeger gedoceerd in het Latijn, nu is dat Engels geworden. Den Haag is van oudsher een open en internationale stad, een stad zonder muren – letterlijk en figuurlijk. De perfecte vestigingsplaats voor Leiden University College.

Onder druk van de financiële crisis neigen dezer dagen sommigen in Europa, en ook in Nederland, ertoe om zich meer en meer van het buitenland af te keren. Een tendens die ik met kracht van de hand wijs. Onze toekomst ligt in internationale samenwerking en uitwisseling, juist ook op kennisgebied, niet in ‘splendid isolation’.

Ruim een eeuw geleden ijverde de eminente jurist Cornelis van Vollenhoven, hoogleraar te Leiden en ook nog enige tijd rector magnificus van de Leidse universiteit, voor een actieve rol van Nederland bij het versterken van de internationale rechtsorde. Deze door hem geformuleerde ‘roeping van Nederland’ vond uiteindelijk haar weg naar onze grondwet.

Het is in die geest, de open en internationale geest van die ‘Vocation of Holland’, dat ik met veel genoegen het startsein geef voor de bouw van het Anna van Buerengebouw.