Burgemeester Van Aartsen baalt van vertraging komst vluchtelingen naar Bezuidenhout

Den Haag FM
De komst van een groep van maximaal 600 vluchtelingen naar het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is vertraagd, omdat de vergunningen nog niet rond zijn. Burgemeester Van Aartsen stoort zich aan het trage verloop van het proces.

Half oktober maakte het gemeentebestuur bekend dat in het Ministerie van SZW tijdelijk vluchtelingen zullen worden opgevangen. Het gaat om noodopvang tot uiterlijk 1 januari 2016. Daarna wordt het pand geschikt gemaakt voor het opvangen van statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Inmiddels zijn de twee weken voorbij en is het nog niet bekend wanneer de vluchtelingen komen. “We zijn nog bezig met het aanvragen van vergunningen voor onder andere de brandveiligheid”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. “We weten niet precies wanneer dit traject is afgerond.” Ook een woordvoerder van het stadhuis zegt dat er keihard gewerkt wordt aan het openen van de opvang, maar dat “veiligheid voor alles gaat.”