Broedseizoen in kapvergunning opnieuw bekeken

De periode waarin geen gebruik gemaakt mag worden van een kapvergunning is opnieuw bekeken. Door de vaak zachte winters, beginnen vogels vaak vroeger in het voorjaar met broeden. In de afgelopen 15 jaar mocht in de periode van 1 april tot en met 1 september geen gebruik gemaakt worden van een kapvergunning.
Om de natuur te beschermen mag u nu geen gebruik maken van de kapvergunning vanaf 15 maart tot en met 15 juli. Deze periode is namelijk de meest kwetsbare periode voor vooral vogels en vleermuizen. Het is de tijd waarin vogels broeden en vleermuizen hun jongen werpen. Zowel vogels als vleermuizen maken daarvoor gebruik van bomen.


Per 1 april
Deze wijziging zal per 1 april 2010 van start gaan. Dit vanwege al geplande of lopende projecten die uitgaan van 1 april om te kappen. Vanaf 2011 geldt het kapverbod vanaf 15 maart.