Brief wethouder inzake rechttrekking fietspad “Groene Oor”

Geachte voorzitter,
Met deze brief informeer ik u over het besluit van het college van 13 oktober 2015 om het fietspad IJsclubpad recht te trekken, zie bijlage RIS 287217 (pdf 300 kB).

Het fietspad IJsclubpad is onderdeel van de ca. 8½ kilometer lange sterfietsroute Binnenstad – Bezuidenhout – Leidschenveen. Het fietspad kruist een gebied tussen twee spoorlijnen dat ook wel het “Groene Oor” wordt genoemd. Om het braakliggende terrein tot duurzame ontwikkeling te krijgen (bijv. door de aanleg van een zonneveld) en de realisatie daarvan mogelijk te maken, zijn de benodigde percelen aangekocht van NS Vastgoed B.V. (RIS 273481). Vervolgens kunnen marktpartijen hier (onder voorwaarden) een duurzame ontwikkeling zoals een zonneveld realiseren.

Nu de percelen zijn aangekocht is het ook mogelijk om het huidige fietspad langs de IJsclubweg recht te trekken. Het is wenselijk dit uit te voeren voordat de gronden worden uitgegeven / verhuurd of de zonnepanelen worden geplaatst. Er is financiële dekking aanwezig onder de voorwaarde dat het rechttrekken van het fietspad nog in 2015 wordt uitgevoerd. Er is voor het rechttrekken van het IJsclubpad een voorontwerp opgesteld en vastgesteld door het college. Daarmee is vooruit gelopen op de vaststelling van het voorontwerp voor de gehele sterfietsroute Binnenstad – Bezuidenhout – Leidschenveen (planning vaststelling eind 2015).

Naar verwachting kan de uitvoering nog in het laatste kwartaal van 2015 van start gaan. Het verwijderen van het huidige fietspad kan eventueel ook in 2016 worden uitgevoerd. Het rechttrekken van het fietspad in 2015 is mogelijk mits de benodigde vergunningen tijdig worden verleend en de procedures zonder tijdsverlies worden doorlopen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu,
Tom de Bruijn