Boomvalken broeden succesvol in het Koningin Sophiepark

Op 15 augustus fietste ik door de Amalia van Solmstraat toen er ineens een hoop boomvalkgekekker klonk! Toen ik de straat in kwam, zat er een etende jonge valk op de schoorsteen van nr. 114, en een roepend jong zat op het nest in een populier aan de overkant van de straat in het Koningin Sophiepark (ik heb trouwens nooit meer dan 2 jonge valken gezien).

Op 17 augustus stond ik weer naar de valken bij het nest te kijken, toen tandarts Van der Poel naar buiten kwam en vertelde dat hij gisteren 2 jonge valken roepend op de schoorsteen had zien zitten. Ze waren nu dus alle 2 uitgevlogen!

Op 4 september heb ik een roepende “youngster” op het hoge dak van het ministerie van SZW zien zitten aan overkant van de Schenkkade. Later werden de 2 jongen ook nog schreeuwend achterna gezeten door 3 tot 4 eksters.

Vanaf 11 september heb ik de jongen steeds zien zitten op de toren van KPN-Telecom, jagend op insekten en een prooidragende oudervogel tegemoet vliegend. Tot en met 25 september heb ik de beide jonge valken nog gezien op en rond de toren. Vanaf 26 tot en met 28 september was er nog maar één jong aanwezig. En vanaf 29 september is de hele familie valk vertrokken naar warmere oorden: Zimbabwe e.o.

Het is al redelijk uniek als boomvalken in een drukke woonwijk broeden, (ik heb in ieder geval nog niet gelezen of gehoord dat het vaker in Nederland is voorgekomen), maar ook dat ze zich op zo’n hoog punt ophouden als de KPN-toren. Ik heb ze op 100 meter en hoger zien zitten! Eigenlijk is dit iets wat normaal alleen stadse (o.a. in de VS) slechtvalken doen.