Boomspiegel nieuwsbrief

Beste deelnemer Bloeiende Boomspiegel

Welkom
We heten alle deelnemers opnieuw van harte welkom  bij het project Bloeiende Boomspiegels in Bezuidenhout. De groep groeit gestaag. Nog even geduld. Binnenkort kunnen we aan de slag.
Voorbereidend werk
De groenbeheerder van het stadsdeel heeft toegezegd dat op 5 en 6 mei een groot aantal boomspiegels in Bezuidenhout Midden zullen worden geprepareerd voor de aanleg van boomspiegeltuintjes. Daarvoor worden gietranden geplaatst en krijgen de boomspiegels een toplaag van tuinaarde. Zaaien is daarna makkelijk.
Email communicatiegroep
Om de communicatie tussen de deelnemers zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hebben we een digitaal forum ingericht. Daarop kunnen deelnemers onderling afspraken maken en ervaringen uitwisselen. U krijgt daarover binnenkort een introductie. De spelregels zijn simpel, maar bedenk wel dat discussie via deze e-mails door de hele groep ontvangen wordt. Wilt u niet deelnemen aan dit forum dan kunt u zich simpel afmelden. U krijgt dan uitsluitend deze digitale nieuwbrief als persoonlijke berichtgeving.
Eerste werkzaamheden
In week 19, als de aannemer klaar is, gaan we zaaien. Dat zullen we in de avonduren doen. U krijgt een dag van tevoren een oproep. De ervaring zal moeten uitwijzen hoeveel mensen er tegelijk beschikbaar zijn. Maar improviseren is onze grootste uitdaging. Het gaat er vooral om dat het gezellig is. En we hopen  natuurlijk op enorme bossen groen en bloemen in de straten. Heeft u al gezien dat de knoppen van sommige planten in de Theresiastraat op barsten staan. De zomer komt vroeg dit jaar. We gaan ervan genieten.
Hartelijke groet, Antoon & Aletta
Project Bloeiende Boomspiegel