Bommelding bij advocatenkantoor

Den Haag – Dinsdagmiddag ontving de politie een melding dat er bij advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn aan de Bezuidenhoutseweg een bommelding was gedaan. Hierop zijn direct enkele eenheden van de politie ter plaatse gegaan.
Zo ook de functionarissen van de afdeling Wapens, Explosieven en Narcotica (WEN). Nadat het advocatenkantoor ontruimd was, is ook besloten om het Eden Babylon hotel te ontruimen. Hierdoor kwamen enkele tientallen gasten op straat te staan.
Volgens de bedrijfshulpverlening verliep de ontruiming van het hotel rustig. Na onderzoek door de politie is gebleken dat het om een valse bommelding ging. Hierop zijn alle panden door de politie weer vrijgegeven.