Bezuidenhout zucht onder parkeerdruk

‘Het is hier nooit meer rustig’
DEN HAAG – In sommige delen van Bezuidenhout heerst nog altijd een parkeerprobleem. In Bezuidenhout Midden bijvoorbeeld is door de komst van het Mondriaan College de situatie verslechterd. Ook het betaald parkeren in Oost heeft voor extra parkeerdruk gezorgd in de straten waar parkeren nog vrijelijk is toegestaan.

Een bewoonster van de flat tegenover het Mondriaan College, die anoniem wil blijven uit angst voor represailles, was best tevreden met de invoering van betaald parkeren in de Koningin Marialaan. “Toen mijn dochter op de basisschool zat, bracht ik haar met de auto naar school. Ik moest zorgen dat ik voor kwart voor negen terug was. Anders hadden de werknemers van de kantoren in de omgeving de hele straat vol gezet met hun auto’s. ” Dankzij het betaald parkeren tot 14.00 uur was het probleem opgelost. “Toen de parkeermeters er stonden, konden we weer gewoon in de eigen straat parkeren. ” De komst van het Mondriaan College in het scholencomplex bracht verandering: “Sindsdien hebben we de hele dag auto’s van niet-bewoners in de straat staan. Ze geven de hele dag door cursussen op het Mondriaan, tot ’s avonds laat toe. Sommige dagleerlingen hebben zelf een auto en vooral ’s avonds kun je je auto niet meer kwijt. Zelf ga ik ’s middags met de auto weg en kom om half zes, zes uur thuis. Dan staat het hier vaak helemaal vol. Die auto’s gaan pas na tien uur, half elf ’s avonds weg. ” De bewoonster wil liever in de omgeving van de flat parkeren: “Het vandalisme is nogal toegenomen de laatste tijd. Ik zet mijn auto niet graag om de hoek, want ik ben ben bang voor inbraak of vernielingen.” Of 24 uur betaald parkeren een oplossing biedt? De bewoonster twijfelt. “Ik verwacht problemen met de school of de buurt. Het Mondriaan College is er natuurlijk vanuit gegaan, dat het bij ons in de straat prima parkeren is voor de cursisten, dus die zal wel bezwaar gaan maken. Voor de bewoners van onze flat zou het een oplossing bieden. ” Door de komst van het Mondriaan College is veel veranderd: “Het is hier nooit meer rustig op straat. Altijd hoor je geroezemoes. In de zomer ga ik niet meer op mijn balkon aan de voorkant zitten. Ik kijk uit naar de schoolvakanties.”
In Bezuidenhout Midden is door betaald parkeren het probleem opgelost. Een automobilist vertelt: “Mijn dochter woont hier, dus ik kom vaak overdag op bezoek. Met de auto. De kantoren in de omgeving hebben voldoende parkeerrruimte voor hun werknemers, dus die zetten hun auto’s niet meer in de wijk. Ik kan mijn wagen gewoon bij mijn dochter in de straat kwijt. ” In Bezuidenhout Oost is de situatie niet verbeterd door het betaald parkeren in een groot deel van de wijk. 

Ruud Voorhand woont met zijn gezin in de Van Reesstraat. Hij gaat overdag op de fiets naar het werk, net als zijn vrouw. De auto gebruikt hij voornamelijk ’s avonds en in het weekend. “Vroeger had je het probleem in de Juliana van Stolberglaan. Na de invoering van het betaald parkeren, is het naar hier verplaatst. Dat er in de Van Heutzstraat zo’n dertien parkeerplaatsen verloren zijn gegaan toen de gemeente de parkeerruimte opnieuw indeelde, heeft het probleem alleen maar erger gemaakt. Niemand is daar echt blij mee geweest. ” In de Van Reesstraat speelt het parkeerprobleem met name ’s avonds. In het grootste deel mag maar aan één kant worden geparkeerd. “Als ik ’s avonds terugkom en het kan echt niet anders, zet ik de auto aan de overkant, half op de stoep.” Dat kan hem duur komen te staan, weet hij : “Ze bekeuren hier ’s nachts. ” Betaald parkeren zal dat probleem niet oplossen, verwacht Voorhand: “Overdag valt het wel mee. Juist ’s avonds hebben we te weinig parkeerplaatsen.”