“Bezuidenhout wil de duurzaamste wijk van Den Haag worden zonder een cent extra”

Naam: Stef Desserjé
Functie: Voorzitter Bewonerswerkgroep Duurzaam Bezuidenhout
Twitter: @BezuidenhoutDH

Mijn groene jasje: 
Stef Desserjé heeft The Green Jacket gedragen bij een vergadering van de Bewonerswerkgroep Duurzaam Bezuidenhout. Sommige leden herkennen het groene jasje, voor anderen is het een nieuw fenomeen. Ze ondersteunen het concept van het groene jasje om zo duurzaamheid in Den Haag in de schijnwerpers te zetten, en hopen dat The Green Jacket ook daadwerkelijk resultaat gaat boeken. Wat de werkgroep doet in de wijk Bezuidenhout, sluit aan bij het groene jasje. Het zijn de duurzame initiatieven in de buurt zichtbaar maken en die als succesvol voorbeeld laten zien aan andere bewoners.
 
De Bewonerswerkgroep Duurzaam Bezuidenhout is een groep vrijwilligers die begin dit jaar de koppen bij elkaar hebben gestoken om in hun eigen wijk bewoners te stimuleren groene maatregelen te treffen in en rondom het huis. De Werkgroep verzamelt kennis over duurzame voorzieningen als zonnepanelen, warmtepomp, vloer- en gevelisolatie, en deelt deze informatie met bewoners. De volgende stap is als straat, buren of VVE collectief initiatieven starten en collectief kortingen bedingen waardoor verduurzamen goedkoper wordt.
 
Daar ligt ook de kracht van de Bewonerswerkgroep Duurzaam. De bewoners overtuigen dat duurzaam niet duurder is, maar op termijn juist goedkoper. “Wat we doen, doen we voor onze eigen broekzak”, zegt een gedreven Stef Desserjé. De urgentie van verduurzamen is vaak wel duidelijk, alleen de eigen rol is niet uitgekristalliseerd. De keuze voor verduurzamen wordt makkelijker door een goedkoper prijskaartje voor te schotelen, is de beredenering van Desserjé. “Hoe sneller de terugverdientijd én hoe goedkoper, hoe aantrekkelijker. Bijvoorbeeld van drie naar anderhalf jaar, of een investering van €1000 in plaats van €2000. Daarmee trek je bewoners echt over de streep.“ De kortingen bewerkstelligt de Bewonerswerkgroep Duurzaam door het collectief inkopen en contacten leggen met bedrijven met duurzame ambities zoals BAM en Siemens, het zogeheten ‘in kind’ offensief. “Deze vriendschapsrelaties kunnen extra kortingen opleveren.”
 
Wat kost het, en wat kan ik dan doen? Dat zijn de belangrijkste vragen van bewoners vóórdat ze duurzame maatregelen overwegen. De Werkgroep Duurzaam speelt daar slim op in. Ze heeft een onafhankelijk rapport laten maken van de meest voorkomende woningtypes in Bezuidenhout en de geschikte duurzame maatregelen per pand in kaart gebracht. In Bezuidenhout komt het neer op drie veel voorkomende woningen: herenhuizen, vooroorlogse portiekwoningen en naoorlogse portiekwoningen. “We geven informatie over de mogelijkheden en kosten, en laten zien hoe je deze investering op welke termijn kan terugverdienen.”
 
Cruciaal zijn nu de duurzame voorbeelden. In Bezuidenhout komen de eerste goede initiatieven van de grond. Zo is een aantal buren bezig met het aanleggen van vloerisolatie, een VVE werkt aan een collectieve gevelisolatie en een andere VVE wil zonnepanelen op het dak. “Deze early adapters laten zien hoe goedkoop het is en kunnen andere bewoners overtuigen.”
 
De ambitie van de Werkgroep Duurzaam is hoog: “Bezuidenhout wil de duurzaamste wijk van Den Haag worden zonder dat bewoners dat een cent extra kost.” Het toont vooral het fanatisme van de Werkgroep want van een officiële wedstrijd is geen sprake. Alle stappen van de Werkgroep worden bijgehouden in een logboek om bij succes te dienen als handig handvat. “Niet alleen voor onze eigen buurt, ook voor andere wijken en VvE’s. Duurzaam Bezuidenhout is niet alleen fanatiek, ook sportief. Succes met deze prachtige duurzame ambitie!
 
www.bezuidenhout.nl