Bezuidenhout-West, verbeteringen Openbare Ruimte

Verbeteringen Openbare ruimte


Op meerdere plekken in Bezuidenhout-West verbetert de gemeente de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor Bezuidenhout-West. De gemeente voert alle maatregelen vanaf eind 2009 tot begin 2010 uit.
De gemeente heeft in overleg met de Kadergroep Bezuidenhout-West voor onderstaande maatregelen gekozen.


Wat gaat er gebeuren?


Mooier en veiliger maken waterbassin en omgeving
Rondom het waterbassin aan de Schenkweg komen aanpassingen om dit gebied aantrekkelijker en veiliger te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbetering van de groenstrook rondom het bassin.
Een ander leuk initiatief is het laten beschilderen van de lange grijze wand van het waterbassin, zodat het een originele en bijzondere plek wordt.


Verbeteren Schenktunnel en omgeving 
De Schenktunnel is een belangrijke route voor fietsers en voetgangers. De gemeente wil de uitstraling en sociale veiligheid van de tunnel en zijn directe omgeving verbeteren. Bijvoorbeeld met meer verlichting, beter verdeelde beplanting, een verfbeurt, anti-slipvoorzieningen in de fietsgoten en een mooier hekwerk.


Opknappen parkeerdek Valentijnstraat
Het parkeerdek aan de Valentijnstraat, bij de Witte Anna, is opgeknapt. Bij hevige regenval ontstonden grote plassen en er was lekkage. Door een andere deklaag op het parkeerdek aan te brengen is dit opgelost. Verder zijn de plantenbakken aangepast zodat de toegang naar de woningen ruimer is geworden.


Verbeteren groen
Op meerdere plekken in de wijk kan het groen beter. Verbetering van het groen betekent een betere en mooiere kwaliteit van de planten en bomen. Maar het maakt de omgeving van de tunnel ook een stuk veiliger. Door bijvoorbeeld struiken te snoeien of te verwijderen komen er minder nare en donkere plekken. Speciale aandacht gaat uit naar de groenstrook achter het vroegere rijkskantoor aan de Schenkweg en de struiken aan het Hendrik Hamelplantsoen (aan de achterzijde van de woningen aan de Van Riebeekstraat).


Verbeteren wandelgedeelte Valentijnstraat/Daendelsstraat
De stoepen in de Daendelsstraat en vooral de Valentijnstraat doen wat rommelig aan. Dit komt doordat er verschillende soorten tegels liggen. Ook de vakken waar planten of bomen staan zijn onregelmatig en van matige kwaliteit. Door de tegels van vooral het wandelgedeelte op enkele plekken aan te passen, ontstaat een mooiere en duidelijkere route.


Deze informatie is ook te vinden in de nieuwsbrief van oktober 2009.


Nieuwsbrief Bezuidenhout-West april 2009 (2308 Kb)
Nieuwsbrief Bezuidenhout-West oktober 2009 (1574 Kb)