Bezuidenhout.nl in 2014 ruim 90.000 keer bezocht

Bezuidenhout.nl mag zich nog steeds verheugen over een zeer groot aantal bezoekers. In 2013 werd de site bijna 100.000 keer bezocht. In 2014 is dat aantal teruggelopen naar ruim 90.000, nog steeds erg veel. Ook het gemiddeld aantal bekeken pagina’s liep terug, namelijk van 4,5 naar 3,5.
jaar       Aantal Bekeken  Unieke
             bezoeken pagina’s   bezoeken
                                per maand
201031.407114.604   1.792
201158.725213.272   3.096
201281.247376.903   3.534
201399.680443.262   4.051
201490.313302.825   3.599
In totaal 445 berichten aangemaakt waarvan 298 nieuwsberichten en 147 activiteiten, ca 20% minder dan het jaar ervoor. Het aantal geplaatste oproepen loopt nog steeds niet erg hard (ca. 10). 
De samenwerking en afstemming met het “wijkglossy” BezuidenhoutNieuws verliep zoals altijd weer uitstekend.
Twitter
Via @BezuidenhoutDH zijn er enkele honderden tweets en retweets verstuurd. Het aantal volgers is in 2014 gestegen van 579 naar circa 800. Dat is een toename met ruim 30%.
Bekijk hier het verslag van 2013.
Bekijk hier het verslag van 2012.
Bekijk hier het verslag van 2011.
Hiernaast een afbeelding van de website zoals die er tot 2009 uit zag.