Bezuidenhout.nl in 2012 meer dan 80.000 keer bezocht

In het jaar dat de wijkwebsite Bezuidenhout.nl 10 jaar bestaat is het, zoals eigenlijk elk jaar weer opnieuw, beter bezocht. Sinds de vernieuwde website in 2009 de lucht in is gegaan waren er in 2010 31.000 bezoeken en in 2011 ruim 58.000. Dit jaar is de groei met meer dan eenderde toegenomen naar ruim 80.000 bezoeken. In totaal zijn er ca 375.000 pagina’s bekeken, gemiddeld 4½ pagina’s per bezoek (vorig jaar was dat nog minder dan 3½ pagina’s per bezoek) en ruim 1000 per dag.  Sinds het najaar waren er gemiddeld ruim 4000 unieke bezoekers per maand die bij elkaar ruim 8000 bezoeken aflegden. Dat betekent ook dat voor volgend jaar de 100.000 bezoeken zou moeten kunnen worden gehaald en misschien wel een half miljoen (niet gek voor een wijkwebsite!) bekeken pagina’s.

Er werden bijna 500 berichten en activiteiten, allen gericht op of interessant voor inwoners van Bezuidenhout, op de site geplaatst. Op basis van het bovenstaande is maar één conclusie mogelijk: Bezuidenhout leeft!


Vernieuwingen
Dit jaar is er weer een aantal vernieuwingen aan de website aangebracht door LT Software, onze snelle, kundige en trouwe websitebouwer met wie het contract voor 2013 weer is verlengd.

Wat direct opvalt is dat het uiterlijk van de website is aangepast, met name de kleur van de rechter knoppenbalk, het logo van het wijkberaad (de grote financier van de website) en de skyline van Bezuidenhout aan de bovenzijde, net zoals de wijkkrant.

Voorts zijn Bezuidenhout Maps toegevoegd. Dat zijn kaarten waarop de verschillende voor bewoners van belang zijnde locaties in Bezuidenhout zijn weergegeven Daarbij kan worden gekozen uit scholen, supermarkten, restaurants en voorzieningen etc. Wordt in 2013 verder uitgebreid.

De in de wijk te koop en te huur staande woningen zijn toegevoegd met een link naar meer informatie op Huizenzoeker.nl. De gepresenteerde lijst is altijd actueel want de gegevens worden automatisch real-time gegenereerd.

Ook nieuw en volledig geautomatiseerd is de informatie onder de knop vergunningen. Alle in onze wijk aangevraagde en verleende/afgewezen vergunningen door de gemeente zijn nu terug te vinden via deze functionaliteit.


(afbeelding rechts: de website zoals deze er in de eerste 6 jaar uitzag)


Sinds 2013 zijn er ook banners voor reclame-uitingen op de homepagina te zien. We hopen dat in de toekomst deze faciliteit het mogelijk maakt om de site in de toekomst geheel self-supporting te kunnen laten zijn. Maar daar moeten de bedrijven binnen (en buiten) Bezuidenhout nog wat meer van doordrongen worden. Misschien dat de overschrijding van de 100.000 bezoeken-grens wel een bijdrage aan dat besef gaat leveren.

Daarnaast werken we tegenwoordig met “tags”. Dat betekent dat berichten met hetzelfde trefwoord (de tag) automatisch met een link onder het betreffende bericht worden geplaatst. En men kan nu als bezoeker elk bericht ook meteen twitteren. Binnenkort volgt nog een mogelijkheid om berichten ook te “Facebooken”. 

Vanaf het twitter-account @BezuidenhoutDH is in 2012 ongeveer 400 keer naar inmiddels bijna 300 volgers getweet en geretweet.

Tot slot is er nog het één en ander “onder de motorkap” aangepast, zodat het vullen van de site nog gemakkelijker is geworden.


Wensen voor 2013
Veel goed nieuws dus. Wat jammer is is dat wijkvereniging Bezuidenhout-West nog geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden om eigen pagina’s te beheren. Ook relatief weinig andere buurtorganisaties maken gebruik van de mogelijkheid om hun eigen pagina’s te beheren. Positieve uitzondering zijn het Buurt Preventie Team en de Uitgaansgroep Haagse Hout. Wellicht een goed voornemen om in 2013 hier een belangrijke stap in te zetten. We komen graag bij de mensen langs om ze persoonlijk te helpen hun pagina(’s) te beheren!

Desalniettemin kunnen we constateren dat het goed gaat met de website en dat er weer nieuwe plannen zijn voor verdere verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. Zonder te willen opscheppen denken we dat we een voor de wijk prima websiteje hebben gecreëerd.