Bezuidenhout.nl heeft een eigen discussieforum!

Sinds 18 januari is onze wijkwebsite voorzien van een discussieforum betreffende het wel en wee van onze wijk. Het internet adres is www.bezuidenhout.nl/forum, maar het is ook bereikbaar via de homepage van Bezuidenhout.nl (zie de knop links onder).
Bedoeling van het forum is dat de bewoners van Bezuidenhout ideeën uitwisselen en met elkaar discussiëren over onze wijk. Heeft u goede ideeën, opmerkingen, nuttige suggesties of vragen betreffende onderwerpen als bv. veiligheid, vervuiling, of verkeersproblematiek – log in op het forum en doe mee met de discussies.
Succes van het forum is in grote mate afhankelijk van het aantal mensen dat meedoet. Daarom tevens het verzoek aan ieder die dit leest om dit bericht naar zoveel mogelijk medebuurtbewoners te sturen.
Hopelijk zult u in grote getale gebruik maken van dit forum, zodat de werkgroep Bezuidenhout en de gemeente, maar zeker ook u zelf, bij kan dragen aan verbeteren van onze fijne wijk.