Bezuidenhout laat zich horen vanuit de Triumphatorkerk

door Gerard Verspuij

Zaterdag door de regen naar Bezuidenhout. Met plezier overigens, met de regen houd ik geen rekening.
Was erg benieuwd naar het programma wat het Wijkberaad Bezuidenhout had georganiseerd. Heb er geen moment spijt van gehad, vanaf 11.30 uur tot aan het einde om 17.00 uur geweest.
Sfeervol en sterk om het vanuit de kerk te doen. Zo hoort het ook wat mij betreft: De kerk als maatschappelijk centrum en vanuit de praktijk.

Betrokken schoolkinderen, ouders, bewoners, allen zorgden zij voor een succes. Bezuidenhout staat en blijft op de kaart. Er was een spreekuur voor de raadsleden georganiseerd. Het werd voor mij een spreekmiddag. Bewoners -allemaal positief- kwamen praten over hun zorgen over:
– de negatieve invloed van expats op de betrokkenheid bij hun buurt,
– de slechte effecten van ondergrondse containers,
– de parkeerdruk,
– de inbreuk op de privacy door bezoekersparkeren,
– de leegstaande van Heutszschool,
– de brief van de NS waarin op een dictoriale wijze meegedeeld wordt dat de volkstuinders per 1 april 2012 weg moeten zijn,
– de al jaren durende woonoverlast in enkele straten in Bezuidenhout,
– de zorgen van Bewonersorganisatie Bezuidenhout-West over hun voortbestaan,
– de hoognodige oversteekplaats bij de IJsclubweg om de Volkstuinen als natuurpark veilig te kunnen gebruiken,
– de vreemde situatie waarin parkeergarages leeg staan en de druk van parkerende auto’s op straat enorm is.

Belangrijke zaken waar ik me met alle energie druk om ga maken. Uiterst waardevol zijn de contacten met de mensen uit de praktijk. Daar wil ik voor en van zijn. Waardering voor alle vrijwilligers, in het bijzonder naar mevrouw Roel, en de heren Snijders en van der Veen. Zo doet de stad echt mee.