Bewonersparkeervergunningen hoeven wegens kentekenscan niet meer achter de voorruit

Controle parkeervergunningen bewoners via kentekenscan
Sinds 1 januari scannen de parkeercontroleurs de kentekens bij het controleren van de bewonersparkeervergunning. Dit betekent dat vergunninghouders hun bewonerspas niet meer achter de voorruit van hun auto hoeven te leggen.
Heeft u een bewonersparkeervergunning? Zorg er voor dat het juiste kenteken bekend is bij de gemeente.
Alleen dan kunnen parkeercontroleurs zien of de auto in het juiste gebied geparkeerd staat. Geef kentekenwijzigingen daarom op tijd door. Dat kan 24 uur per dag via Kenteken wijzigen op uw parkeervergunning.
Rond de datum dat uw bewonersparkeervergunning wordt verlengd ontvangt u hierover een brief van de gemeente.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over parkeren op denhaag.nl/parkeren.