Bewoners geven Den Haag een 8 voor schoon

Een stadspanel waaraan 5000 Hagenaars meedoen, heeft Den Haag een 8 voor schoon gegeven. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage ‘Operatie Schoon in 2013’. Van het Haagse stadspanel gaf 37 procent eind vorig jaar aan dat hun buurt sinds medio vorig jaar schoner is geworden. In 2012 was dit nog 27 procent.
Ook gaf 38 procent van het stadspanel aan een verbetering te zien van de inzet van de gemeente om de stad schoon te houden en ervaart 29 procent minder zwerfvuil op straat ten opzichte van 2012.
Wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer) is tevreden met het resultaat: “Den Haag is de plek waar bewoners, ondernemers en bezoekers elkaar ontmoeten, daarom houden we de stad graag schoon. Zo zijn de buurtserviceteams uitgebreid, gaan we verder met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en handhaven we als mensen hun vuilniszakken op de verkeerde dag of tijd aanbieden. We zijn blij met de 8, maar dat is geen reden achterover te leunen. Het kan nóg schoner!”
 
Extra inzet
Op wijkniveau scoren het Transvaalkwartier, de Schildersbuurt en de Groente- en Fruitmarkt (stadsdeel Centrum) lager dan de rest van de stad. Daarom zijn in die gebieden in de tweede helft van 2013 de buurtserviceteams uitgebreid. Ook in 2014 krijgen deze wijken extra aandacht.
 
Ondergrondse afvalcontainers 
Per 1 januari 2014 staan er 3386 ondergrondse afvalcontainers in Den Haag, verspreid over de hele stad. Doelstelling van de gemeente is om zoveel mogelijk huisvuilzakken van de straat te krijgen. Daarom gaat zij in 2014 verder met het plaatsen van de containers. Ook wordt dit jaar gestart met een aanpak om bijplaatsingen van vuilniszakken of grofvuil bij containers zoveel mogelijk te voorkomen.