Bewoners: Blijf af van ‘de Amalia’

door Maaike Oppier

DEN HAAG Bewoners van het Bezuidenhout maken zich zorgen over plannen om in de Amalia van Solmsstraat twee scholen te verplaatsen. Daardoor zou ruimte vrijkomen voor nieuwbouw van huizen.
De plannen, die nog in een pril stadium zijn, betekenen volgens de bewoners nog meer bebouwing in het Bezuidenhout en verlies van groen en parkeerplaatsen. Ook zijn ze bang voor onveilige situaties voor hun kinderen door auto’s waarmee ouders hun kinderen van school halen en brengen. De bezorgde bewoners hebben zich verenigd in de actiegroep ‘Laat de Amalia met rust!’ Ze willen handtekeningen verzamelen en leden van de gemeenteraad uitnodigen om te komen kijken wat de gevolgen zijn van de plannen. Earnie Oudejans zit namens de bewoners in de werkgroep Bezuidenhout-Midden die overlegt met de gemeente en daarin is volgens haar de optie naar voren geschoven de Liduinaschool en de Den Hertogschool, basisscholen die nu nog in verschillende delen van de Amalia van Solmsstraat liggen, af te breken en bij elkaar te herbouwen. “Op de kavel die vrijkomt door de sloop van de Den Hertogschool kan een flink aantal huizen worden gebouwd. De plannen zijn nog niet concreet, maar wij willen vroeg onze mening laten horen.” Bovendien vindt de buurt de sloop van vooral de ‘monumentale’ Lidujnaschool een verlies voor de omgeving: “Het is een heel mooi gebouw. Daarnaast is de sloop van de Den Hertogschool verkwisting van belastinggeld, want die is in 2003 gerenoveerd.” De gemeente benadrukt dat er nog helemaal geen concrete plannen zijn voor de scholen in de Amalia van Solmsstraat. “We zijn bezig met een huisvestingsplan voor álle scholen in Den Haag”, zegt een woordvoerder van de dienst Onderwijs. “Aan het plan voor deze twee scholen gaat een advies vooraf en dat zal eerst voor inspraak aan de buurt worden voorgelegd.”