Bewoners beoordelen speeltuinen ruim voldoende

Inwoners van Den Haag geven de gemeente een cijfer 7,4 voor de Haagse speeltuinen en een 7,1 voor de speeltuinen in de eigen buurt. De speeltuinen scoren daarmee een ‘ruim voldoende’. Hiermee doet de gemeente het opnieuw beter dan voorgaande jaren.
In elk stadsdeel probeert de gemeente voldoende speelruimte te ontwikkelen en deze speeltuinen goed te onderhouden samen met ouders en buurtorganisaties. En de gemeente vindt het belangrijk dat ouders en kinderen de gemeente laten weten wat zij vinden van de speelmogelijkheden en of ze tevreden zijn over de speeltuinen die er nu zijn in Den Haag. Dit onderzoekt de gemeente om het jaar. De uitkomsten kunnen ertoe leiden dat het buitenspeelbeleid van de gemeente Den Haag wordt aangepast.

Onderzoek
De gemeente Den Haag heeft aan meer dan 500 ouders van kinderen van 3 tot en met 18 jaar en aan de kinderen zelf gevraagd welke speeltuinen en trapveldjes kinderen het meest gebruiken en hoe tevreden de ouders ze zijn de buitenspeelmogelijkheden voor kinderen.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek zijn:

 • In vergelijking met eerdere jaren worden de meest bezochte speelmogelijkheden vaker als groen en veilig bestempeld.
 • Bijna 9 op de 10 ouders vindt het onderhoud aan de speeltuinen die ze bezoeken goed of voldoende.
 • Zeven op de 10 ouders heeft er een goed gevoel over dat gemeente, ouders en buurtorganisaties allemaal een steentje bijdragen aan de speeltuinen.
 • De helft van de ouders wil actief bijdragen aan het op orde houden van de speeltuinen.

Resultaten
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

Keren dat kinderen buiten spelen

 • In de zomer spelen de kinderen 4 a 5 keer per week buiten
 • In de winter ruim 2 keer per week.
 • Jongens spelen vaker buiten dan meisjes.
 • Het aantal keren dat er per week wordt buiten gespeeld, neemt af vanaf 13 jaar.

 Veiligheid en ligging:

 • Verkeersveiligheid wordt het meest belangrijk gevonden als ouders denken aan buitenspelen.
 • Gevolgd door genoeg ruimte en veilige speeltoestellen en ondergrond.
 • Gemiddeld liggen de speeltuinen op 6 minuten wandelen van huis.

 Inrichting van de speeltuinen:

 • Ouders vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is op de speeltuinen.
 • Ook sociale veiligheid scoort hoog, zoals de aanwezigheid van groen en een omheining.
 • Mindere punten zijn dat er soms weinig mogelijkheden zijn voor oudere kinderen en dat er hangjongeren in speeltuinen aanwezig zijn.

Ook een betere speeltuin?
Vindt u leuke, veilige en uitdagende speelplekken en speeltuinen voor uw kind ook belangrijk. En u wilt daar zelf iets aan doen? Kijk dan op www.denhaag.nl/spelen.