Betaalt de gemeente  voor noodopvang van vluchtelingen?

Zover wij weten wordt de noodopvang  betaald door het COA.