Bestemmingsplan Randstadrail HSE onherroepelijk

Vanaf 12 juni 2014 ligt ter inzage het bestemmingsplan Randstadrail HSE, alsmede de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Raad van State, d.d. 4 juni 2014. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Met inachtneming van deze uitspraak is het bestemmingsplan Randstadrail HSE ingaande 4 juni 2014 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.denhaag.nl/bestemmingsplannen.

Deze mededeling is ter informatie. Er is geen recht om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.