Bestemmingsplan Bezuidenhout-West onherroepelijk en ter inzage

Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan Bezuidenhout-West ligt ter inzage vanaf 25 maart 2011.
Met ingang van 1 januari 2010 is het digitale bestemmingsplan het juridisch geldende bestemmingsplan. Aan de documenten op deze gemeentelijke pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Het rechtsgeldige bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke website.
Gedurende de termijn van terinzageligging (14 januari t/m 24 februari 2011) van het besluit van de gemeenteraad, met betrekking tot vaststelling van het Bestemmingsplan Bezuidenhout-West, is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het bestemmingsplan ingaande 25 februari 2011 onherroepelijk geworden.

Vanaf 25 maart 2011 wordt het bestemmingsplan Bezuidenhout-West op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt: 
– digitaal (in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm) op de landelijke website;


– digitaal (in de vorm van pdf-bestanden) op de gemeentelijke website:
www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;


– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur), en Stadsdeelkantoor Haagse Hout, Loudonstraat 95 (DSO-balie elke werkdag van 08.15 tot 14.00 uur; ná 14.00 uur uitsluitend op afspraak: telefoonnummer 070-3535841)

Het Bestemmingsplan Bezuidenhout-West bestaat uit:
Toelichting inclusief bijlagen (PDF, 17240 kB)
Regels (PDF,1487 kB)
Plankaart (PDF, 1010 kB)

Zie ook:
Raadsvoorstel/-besluit nr. 137, d.d. 2 december 2010(PDF, 2294 kB)

Voor het printen van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar.Handleiding (PDF, 1440 kB)