Bestemmingsplan Bezuidenhout onherroepelijk

Vanaf 29 augustus 2014 ligt in het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur) ter inzage het bestemmingsplan Bezuidenhout, alsmede de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Raad van State, d.d. 18 augustus 2014. Het beroep is deels gegrond verklaard. 
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
a. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Den Haag van 27 juni 2013, kenmerk DSO/2013.418, voor zover het betreft de vaststelling van de plandelen met de aanduidingen “specifieke bouwaanduiding – dakopbouw”, “specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 1” en “specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 2”, artikel 21, lid 21.2.1, onder c en d, en artikel 22, lid 22.2.1, onder e, van de planregels;
b. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Den Haag van 24 april 2014, kenmerk DSO/2014.486 I, voor zover het betreft de vaststelling van de plandelen met de aanduidingen “specifieke bouwaanduiding – dakopbouw”, “specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 1” en “specifieke bouwaanduiding – dakopbouw 2”, artikel 21, lid 21.2.1, onder c en d, en artikel 22, lid 22.2.1, onder e en f, van de planregels.
Met inachtneming van deze uitspraak is het bestemmingsplan Bezuidenhout ingaande 18 augustus 2014 onherroepelijk geworden. 
De uitspraak en het bestemmingsplan zijn ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.denhaag.nl/bestemmingsplannen.