Bestemmingsplan Bezuidenhout in werking getreden

Het in werking getreden bestemmingsplan Bezuidenhout ligt ter inzage vanaf 3 oktober 2013
Gedurende de termijn van inzage van het besluit van de gemeenteraad, tot vaststelling van het plan is een beroep ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is gedurende deze termijn geen voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak aangevraagd. Hierdoor is het vastgestelde bestemmingsplan in werking getreden.
Het plan wordt op de volgende manieren ter inzage gelegd: