Bestemmingsplan Beatrixkwartier (Monarch) onherroepelijk

Het vastgestelde bestemmingsplan Beatrixkwartier (Monarch) is met ingang van 23 augustus 2013 onherroepelijk geworden. Het onherroepelijk geworden bestemmingsplan ligt vanaf 12 september 2013 ter inzage
Gedurende de termijn van inzage van het besluit tot vaststelling van het plan is geen beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. Hierdoor is het plan onherroepelijk geworden. 
Het plan ligt op de volgende manieren ter inzage: