Antwoorden op kamervragen over herrie van politiehelicopters

Vragen van de leden Paulus Jansen en Kooiman (beiden SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu over herrie van politiehelicopters (ingezonden 5 juli 2013)

1. Zijn er regels voor de inzet van politiehelikopters? Zo ja, welke?
Ja, er zijn wettelijke regels voor de inzet van politiehelikopters. Naast de vliegtechnische regels die de Wet luchtvaart stelt, zijn er regels van politie zelf met betrekking tot de inzet. De rechtmatigheid van inzet van de politiehelikopter ligt besloten in artikel 3 van de Politiewet.

2. Worden er specifieke eisen gesteld aan de inzet van politiehelikopters tijdens nachtelijke uren?
3. Onderschrijft u dat politiehelikopters, in het bijzonder boven stedelijk gebied en tijdens de nacht, grote overlast kunnen veroorzaken voor de lokale bevolking? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt u deze overlast tot redelijke proporties te beperken? Wilt u in uw antwoorden in ieder geval ingaan op de opties de inzet van helikopters te beperken tot situaties waarbij er sprake is van een acuut veiligheidsrisico en alternatieven ontbreken, het inzetten van stiller materieel en het opstellen van vlieginstructies om waar mogelijk woonwijken zoveel mogelijk te ontzien?
Ad 2 en 3
Politiehelikopters kunnen boven stedelijk gebied en tijdens de nacht overlast veroorzaken voor de lokale bevolking. Inzet van een helikopter gaat onvermijdelijk gepaard met geluid.
Er worden specifieke eisen gesteld aan de inzet van politiehelikopters. De inzetten worden getoetst aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en prioriteit. Overlast is hierbij een van de factoren die wordt meegewogen. 
De politiehelikopter wordt slechts daar ingezet waar de helikopter, aanvullend op het traditionele politieoptreden, van toegevoegde waarde is. 

De politiehelikopter mag worden ingezet wanneer er sprake is van een van de volgende situaties:
– het redden van mensenlevens;
– veiligheid ten behoeve van politieoptreden in verband met bijzonder moeilijke, ingewikkelde en niet overzichtelijke aanhoudingssituatie‘s;
– aanhoudingen van verdachten in het segment van high impact crime, inclusief gevaarlijke achtervolgingen.