Alzheimer Café: 'Hoe zorg ik voor mezelf als mantelzorger’

Op woensdag 8 februari behandelt gastspreker Gert Evers, verbonden aan het lectoraat Mantelzorg, het onderwerp ‘Hoe zorg ik voor mezelf als mantelzorger’ in Alzheimer Café Haagse Hout.

Zorg voor een naaste met dementie kan veel vragen van de draagkracht van mantelzorgers. Als je de belangrijkste verzorgende bent, is er een flinke kans dat je je eigen behoeftes uit het oog verliest. Je wilt je naaste tenslotte zo goed mogelijk helpen. Maar als je als mantelzorger niet ook goed voor jezelf zorgt, bestaat het risico dat je de zorg op een gegeven moment niet langer aankunt.

Hoe zorgt u dat u gezond op de been blijft? Waar liggen uw grenzen bij de verzorging van uw naaste? Er is weer voldoende ruimte om uw eigen vragen te stellen en om eventueel uw eigen ervaring te delen.

Het Alzheimer Café richt zich op mensen met dementie, hun partners, kinderen, andere familieleden, professionals uit bv de zorg en andere belangstellenden. Vanaf 19 uur bent u welkom, het programma start om 19.30 en duurt tot 21 uur. Het Alzheimer Café vindt *iedere 2e woensdag van de maand* plaats in wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 in Den Haag.

Naast het Alzheimer Café is in wijkcentrum Mariahoeve ook het *Ontmoetingscentrum* voor mensen met geheugenproblemen voor Bezuidenhout en Mariahoeve gevestigd. Hier kunnen wijkbewoners een of meerdere dagen per week deel nemen aan dagrecreatie. Er wordt tevens gerichte ondersteuning geboden aan *mantelzorgers* van mensen met dementie. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmacoördinator Jozien Wolthers, jwolthers@cardia.nl, 06-13802118.
In Benoordenhout verzorgt *Evita Lokaal* dagbesteding voor o.a. mensen met beginnende geheugenproblematiek en ondersteuning voor mantelzorgers. Meer informatie vindt u op www.evitalokaal.nl.