Alzheimer Café: Dementie en bewindvoering

Woensdagavond 11 april bent u weer van harte welkom in het Alzheimer Café Haagse Hout. Het thema van deze avond is ‘Dementie en bewindvoering’.

Door de ziekte dementie kunnen naast het geheugen ook vaardigheden als rekenen, lezen, omgaan met geld verloren gaan. Mogelijk kan iemand situaties niet meer goed overzien of beoordelen. Dan wordt het nemen van beslissingen en het opkomen voor je eigen belangen moeilijker. Als mensen met dementie zelf niet meer in staat zijn hun belangen naar behoren te behartigen, mogen anderen dat voor hen doen. Dit kan ene bewindvoerder zijn. Deze avond gaan we in gesprek met de heer Jan Schalken (bewindvoerder) om de juridische aspecten toe te lichten.

Het Alzheimer Café richt zich op mensen met dementie, hun partners, kinderen, andere familieleden, professionals uit bijvoorbeeld de zorg en andere belangstellenden. Vanaf 19 uur bent u welkom, het programma start om 19.30 en duurt tot 21 uur. Het Alzheimer Café vindt iedere 2e woensdag van de maand plaats in wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 in Den Haag.

Naast het Alzheimer Café is in wijkcentrum Mariahoeve ook het
Ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen voor Bezuidenhout en Mariahoeve gevestigd. Hier kunnen wijkbewoners een of meerdere dagen per week deel nemen aan dagrecreatie. Er wordt tevens gerichte ondersteuning geboden aan mantelzorgers van mensen met dementie. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmacoördinator Marlot Henkes, mhenkes@cardia.nl.
In Benoordenhout verzorgt Evita Lokaal dagbesteding voor o.a. mensen met beginnende geheugenproblematiek en ondersteuning voor mantelzorgers. Meer informatie vindt u op www.evitalokaal.nl.

Ook zijn wij te vinden op Facebook:
facebook.com/AlzheimercafeHH/. U kunt onze pagina volgen om op de hoogte te blijven van het Alzheimer Café.

U bent van harte  welkom en neem vooral ook andere belanghebbenden mee!