Alle bouw- en ontwikkellocaties in Den Haag op één website

Den Haag nodigt partijen uit te bouwen in Den Haag
De gemeente Den Haag heeft alle beschikbare bouw- en ontwikkellocaties in Den Haag op één overzichtelijke digitale kaart gezet,
www.ikbouwindenhaag.nl. De nieuwe website is vandaag gelanceerd op het congres ‘Den Haag Vastgoed 2011’ in de Caballero Fabriek.

Deze website geeft een goed overzicht van de ontwikkellocaties in Den Haag. Bijvoorbeeld informatie over braakliggende terreinen, vastgoed in bezit van de gemeente Den Haag en te transformeren kantoorgebouwen. De gemeente wil de marktpartijen hiermee een dienst verlenen, want bouwers zijn hard nodig.

Per locatie staat aangegeven wat de grootte van het terrein is of wat het bruto vloeroppervlak van een gebouw is. Verder staat een gemeentelijk contactpersoon vermeld bij wie meer informatie kan worden opgevraagd. Op dit moment staan zo’n dertig locaties in de etalage, variërend van een leegstaand kantoorgebouw in Scheveningen, tot een groot braakliggend terrein in Laakhaven.