ALL INCLUSIVE: Team WAM ontwerpt groene wijk boven en tussen de treinsporen in Den Haag

Resultaat BNA ontwerpstudie Stad van de Toekomst locatie Den Haag
In 2040 is het Central Innovation District (CID) in Den Haag volgebouwd met nieuwe woningen en werkruimten in hoge dichtheid. Het gebied is uitstekend bereikbaar omdat de stations CS, HS en Laan van NOI samen met de BINCKhub een superknoop voor nieuw vervoer zijn geworden. Maar hoe duurzaam is het gebied dan? En kunnen Roy, Dennis en Danique hier dan ook met plezier wonen en werken?

Team WAM maakt in de toekomstvisie All Inclusive ruimte voor groen en water door de huidige treinsporen te overbouwen. Met nieuwe typen openbare ruimte en een divers programma in verticale buurten wordt het hart van het CID stapsgewijs met de bestaande stad verbonden. De combinatie van het  hoogteverschil, de hoge dichtheid van de bebouwing en veel groen, geven deze gezonde wijk een heel eigen spannende identiteit. Met plekken waar iedereen aangenaam kan verblijven.

Stad van de Toekomst
In de ontwerpstudie ‘Stad van de Toekomst’ wordt aan de hand van vijf  testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken. Tien multidisciplinaire teams hebben op een ‘level playing field’ samengewerkt met gemeenten, lokale betrokkenen en experts rond belangrijke innovaties.

Team WAM maakt de toekomst voorstelbaar voor de vierkante kilometer achter station Den Haag Centraal. De locatie ligt midden in het nieuw te ontwikkelen CID. Hier moet een groot aantal woningen, werkplekken en voorzieningen worden gebouwd in een zeer hoge dichtheid. De onderliggende vraag is hoe de bouwopgave gekoppeld wordt aan energietransitie, mobiliteitstransitie, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Het CID kent een ruimtelijke opgave en een sociaaleconomische opgave zonder weerga. De locatie is de schakel tussen de Binckhorst en de binnenstad, maar de treinsporen en viaducten zijn nu nog enorme barrières. De spoorzone ligt bovendien tussen twee wijken die niet al te best aangeschreven zijn. En groen ontbreekt.

Groen- blauwe structuur en bouwen boven het spoor
De nieuwe systemen van groen en water zijn de dragers van het toekomstige CID. Groen en water zijn essentiële nutsvoorzieningen voor de gezondheid van de toekomstige gebruikers en maken wijk water- en hittebestendig. Het Schenkpark ligt in ‘de volle grond’. Omdat in deze zone niet gebouwd zal worden, creëert het plan nieuwe ruimte door de sporen te overbouwen. Daar ligt nog een enorme oppervlakte die gebruikt kan worden voor wonen, werken en leisure in extreem hoge dichtheid. Bovendien wordt zo de fysieke barrière tussen de Binckhorst en de binnenstad en de naastgelegen wijken geslecht. De groene en beloopbare inrichting van de openbare ruimte wordt mogelijk gemaakt door de BINCKhub. Daar wordt het verkeer vanaf de snelwegen afgevangen.

In het Schenkpark komen waterbekkens en een verbinding tussen de Schenk en de Trekvliet. De Schenk wordt in oostelijke richting verbonden met een sifon onder de sporen door en een aquaduct over de Utrechtse Baan. In de Duivenvordse polder kan vervolgens water worden gebufferd. De inrichting van het Schenkpark is gericht op biodiversiteit en een hoge belevingswaarde voor sport en ontmoeting. Bovendien wordt er in de bebouwing een hele bouwlaag open gelaten voor publieke groenvoorzieningen.

Lees verder op de site van HAACS.