Alcoholverbod rondom Den Haag CS

Met ingang van 1 augustus 2003 geldt rondom NS Station Den Haag Centraal een verbod op het gebruik van alcoholhoudende dranken. Het verbod geldt voor het gebied Anna van Buerenstraat, Prinses Irenestraat, Prinses Irenepad, Prins Willem Alexanderhof en de steeg tussen het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek.

Burgemeester en wethouders voeren het verbod in om de overlast die zwervers en drugsgebruikers veroorzaken voor reizigers, politie en NS-personeel rondom Den Haag CS tegen te gaan. Het alcoholverbod maakt deel uit van een pakket maatregelen dat in samenwerking met politie Haaglanden, Spoorwegpolitie en de Nederlandse Spoorwegen (NS) is samengesteld om de veiligheid te verbeteren.

Uitgangspunt van het alcoholverbod is om in en rondom Den Haag CS een eensluitend alcoholregime te hebben. In de stationshal heeft de NS enige tijd geleden een alcoholverbod afgekondigd en via affiches bekend gemaakt. Een aantal aan het CS grenzende straten valt, vanwege de ligging in het stadsdeel Haagse Hout, formeel niet onder de werking van het voor het stadsdeel Centrum geldende alcoholverbod. Omdat hier dus wel alcohol genuttigd mag worden is hier regelmatig sprake van overlast.

Artikel 76a van de Haagse APV biedt de mogelijkheid om een gebied aan te wijzen, waarin een alcoholverbod geldt. In het aangewezen gebied is het verboden om alcohol te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende dranken bij zich te hebben. De werking van het alcoholverbod zal na een jaar worden geevalueerd.