Afrondende werkzaamheden Theresiastraat t/m eind april

Vanaf september 2012 is er gewerkt op de Theresiastraat, tussen de Prins Clauslaan en de Laan van Nieuw Oost-Indië. Vanaf 5 april is de Theresiastraat in beide richtingen weer open. De Theresiastraat was verouderd, daarom is de straat helemaal opnieuw ingericht. 

Vanaf september 2012 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
– De stoepen en de parkeervakken zijn vernieuwd.
– De prullenbakken, fietsnietjes en bankjes zijn vernieuwd.
– Alle huisaansluitingen van het riool zijn vervangen.
– De glas- en papierbakken zijn ondergronds geplaatst.
– De bushaltes zijn aangepast en de stoepen zijn op sommige plekken opgehoogd, zodat deze beter toegankelijk zijn voor mindervaliden.
Door de werkzaamheden te combineren tijdens het opknappen van de winkelstraat hoeft de straat maar 1 keer open. Zo probeert de gemeente de overlast te beperken. Het werk was verdeeld in 4 fases, om u en het doorgaande verkeer zo min mogelijk tot last te zijn.
Vertraging door de vorst
Het werk heeft helaas vertraging opgelopen door de vele vorstperiodes. Wanneer er vorst in de grond zit, kan er er bijvoorbeeld geen bestrating worden aangelegd. Er is hard gewerkt om de vertraging zoveel mogelijk in te lopen. Er wordt nu nog gewerkt aan de groene palen, de banken, de fietsbeugels en een aantal kleine herstelpunten. Eind april is de Theresiastraat helemaal af. Het planten van de totaal 24 nieuwe bomen wordt nog dit voorjaar gepland.
Openingsfeest op 14 en 15 juni
De Theresiastraat is weer bereikbaar en mooi. Daarom organiseert vereniging BIZ ‘De Straat’ (Theresiastraat en omgeving) op 14 en 15 juni 2013 een feestelijke opening. Bewoners en bezoekers zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Wilt u meedenken over het feest of heeft u goede ideeën? Stuur een mail naar: hoffelijkwinkelen@gmail.com.
Meer informatie
Heeft u tot eind april nog vragen? Neem dan contact op met de directievoerder van het werk, mevrouw E. Zuidland. Zij is te bereiken op telefoonnummer (070) 354 71 35. Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag op telefoonnummer 14 070.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.