Acte van Redemptie beschermt Haagse Bos, Koekamp en Malieveld

Mag het Malieveld worden verkocht?
Al vele malen heeft de Acte van Redemptie het Haagse Bos, de Koekamp en het Malieveld beschermd tegen veranderingen.
Ook nu wordt er gespeculeerd over een mogelijke verkoop van het Malieveld. Het besluit van Willem van Oranje uit 1576, de zogenaamde ‘Acte van Redemptie’, vertelt ons dat het Haagse Bos nooit mag worden omgehakt en bovendien dat het Haagse Bos, het Malieveld en de Koekamp altijd in gebruik moeten blijven, zoals deze van oudsher in gebruik waren.
Lees hier over de betekenis en de geschiedenis van deze Acte van Redemptie.