Aankomst vluchtelingen in Bezuidenhout vanaf 9 november

Bron: Gemeente Den Haag

Medio oktober maakte de gemeente bekend dat er een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen komt in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat in Bezuidenhout. Deze opvang vindt plaats onder regie van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het COA heeft aangegeven dat de vluchtelingen hier in de week van 9 november 2015 groepsgewijs zullen aankomen. Op 4 november ontvangen omwonenden hierover een brief van de gemeente.

Deze brief vindt u ook hier.
Bewonersbrief Aankomst vluchtelingen in Bezuidenhout (PDF, 113 kB)
Letter to residents Arrival of refugees in Bezuidenhout (PDF, 46 kB)

Noodopvang tot 1 januari
In de noodopvang worden gezinnen, echtparen en alleenstaande mannen en vrouwen uit verschillende landen opgevangen. Hoe de samenstelling van de groep is, weet de gemeente vooraf niet precies. De mensen die komen zijn in afwachting van hun asielprocedure. De verwachting is dat binnen een week de groep van 600 vluchtelingen compleet zal zijn. De mensen worden uiterlijk tot 1 januari 2016 opgevangen op deze locatie. Vanaf 1 januari 2016 wordt het pand geschikt gemaakt voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).

Vrijwilligershulp
Hulp van vrijwilligers is van harte welkom. Zowel op korte termijn in de tijdelijke noodopvang (tot 1 januari 2016) als op langere termijn bij de huisvesting van statushouders. De gemeente Den Haag en Vluchtelingenwerk Zuidvleugel werken nauw samen om ervoor te zorgen dat uw hulp goed wordt ingezet. De helpdesk voor vrijwilligers op de noodopvanglocatie kunt u bereiken via haagsehout@denhaag.nl.

Winterkleding en toiletartikelen
Het COA heeft aangegeven dat er behoefte is aan winterkleding en toiletartikelen. Andere spullen zijn voor deze korte periode van noodopvang (tot 1 januari 2016) niet nodig. De inzameling gebeurt door het Rode Kruis. Zodra bekend is waar de benodigde spullen worden ingezameld, melden we dat op de website van de gemeente.

Meer informatie
Op www.denhaag.nl vindt u regelmatig nieuwe informatie over de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders in Den Haag.
U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de gemeente via www.denhaag.nl/nieuwsbrief. U kunt zelf aangeven over welke stadsdelen uw nieuws wilt ontvangen.
Veelgestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op de pagina Statushouders in Den Haag.
Tijdens de bijeenkomst voor omwonenden op vrijdag 16 oktober over de noodopvang en huisvesting op de SZW locatie is een aantal vragen veel gesteld. Deze vragen en antwoorden zijn in onderstaand document op een rijtje gezet.
Veelgestelde vragen en antwoorden tijdens informatiebijeenkomst SZW locatie 16 oktober 2015 (PDF, 25 kB)

Zie ook
Eerste locaties huisvesting bekend