8 juni 2009: Verzoek om problematische boomwortelgroei in Bezuidenhout te melden

Verspreid in het stadsdeel is de begaanbaarheid van voet- en fietspaden slecht door boomwortelopgroei. Met name voor ouderen kan dit gevaarlijke situaties opleveren.
Na signalen hierover van bewoners is de aanpak van boomwortelopgroei daarom opgenomen in het Actieviteitenplan 2009 van het Stadsdeelkantoor.
In het kader van de recessiebestrijding heeft de gemeente in 2009 extra financiële middelen ter beschikking gesteld voor projecten. Één project is het aanpakken van boomwortelopgroei.
Hierdoor hebben we nu de kans op groot aantal locaties de begaanbaarheid te verbeteren.
Het stadsdeelkantoor heeft onderstaande inventarisatie gemaakt van aan te pakken locaties. Wij zouden het waarderen als de wijkorganisaties met ons meedenken. We horen daarom graag van u welke locaties ontbreken en welke prioriteit hebben. U kunt hierbij denken aan de omgeving van winkelcentra.
Wij horen graag vóór 22 juni uw opmerkingen.

Mocht u n.a.v. hiervan vragen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. Vrijmoed, telefoonnummer 070 – 353 62 16 of stuur een mail.

Bekende probleemgevallen:
Pieter Bothstraat
Corn. Speelmanstraat plein
Jan van Riebeek nabij Witte Anna
Juliana v. Stolberglaan Adelheidstr. tot Laan v. NOl
Loudonstraat voor SDK
Bezuidenhoutseweg NOl tot Paleis