8 december: inspiratiedag voor Hagenaars die iets voor hun wijk willen betekenen

Geachte heer, mevrouw, beste actieve bewoner,
Graag nodig ik u uit voor de “Aan de slag!” Inspiratiedag op zaterdag 8 december in het atrium van Stadskantoor Leyweg, Leyweg 813. De bijeenkomst duurt van 12.30 tot 16.00 uur. De middag is bedoeld voor alle (actieve) Hagenaars die iets voor hun wijk willen betekenen. Ik reken daarom op een volle zaal want ik weet dat er veel ideeën zijn over hoe de eigen wijk te versterken.

Vaak kunt u als bewoners, winkeliersverenigingen en VvE’s dingen op eigen kracht realiseren. Maar waar nodig biedt de gemeente een helpende hand. Soms door het geven van adviezen soms door het geven van een financiële bijdrage. De subsidieregeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie biedt u die kans. Tijdens de bijeenkomst op 8 december willen we u wijzen op de mogelijkheden en vragen beantwoorden. Kent u mensen die nu nog niet actief zijn in de buurt maar die het misschien wel willen worden? Ook die mensen zijn van harte welkom.

De inspiratiedag is een vervolg op een eerdere bijeenkomst. In 2012 is er voor actieve bewoners en bewonersgroepen en -organisaties op het gebied van subsidies het één en ander veranderd. Tijdens de eerste bijeenkomst van 25 april hebben we uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe beleid (‘Subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie’). Ik vind het belangrijk om na een half jaar te kijken waar we staan. In verschillende sessies en bij marktkraampjes wordt u geïnformeerd. Natuurlijk wordt ingegaan op de (digitale) aanvraag van de subsidieregeling. Hoe werkt het? Waar moet een aanvraag aan voldoen? Wat is de rol van de bewonersorganisatie bij een aanvraag uit de buurt? U kunt zelfs uw aanvraag meteen digitaal indienen.

Ook laten we zien hoe u via  internet en social media contact kunt leggen met de bewoners in uw wijk. Eén van de bewonersorganisaties laat zien hoe zij hun internetpagina gebruiken als krachtig communicatiemiddel.
En in een aparte workshop over financiën en aansprakelijkheid kunnen we adviezen geven aan bewonersorganisaties.

Kortom: er zijn voor veel mensen, veel redenen om te komen. Ik hoop u dan ook te ontmoeten op 8 december. Hieronder leest u de praktische informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden.

Hartelijke groet,

Ingrid van Engelshoven
Wethouder Onderwijs en Dienstverlening

 

Programma
12:30 – 13:00 Ontvangst
13:00 – 13:15 Welkom door wethouder Ingrid van Engelshoven
13:15 – 14:00 Informatiesessies – ronde 1
14:15 – 15:00 Informatiesessies – ronde 2
15:00 – 16:00 Zelf aan de slag, 1-op-1 advies, marktkraampjes
16:00 – 17:00 Afsluiting door Tim Muller, daarna een drankje om de middag af te ronden

 

Aanmelden
Het makkelijkst is via internet www.denhaag.nl/aandeslag Klik op “Aan de slag!” Inspiratiedag. Eventueel kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Stichting Boog op 070 – 3121212 of door een mail te sturen naar info@boog.nl. Aanmelden kan tot 6 december 2012.

Op internet www.denhaag.nl/aandeslag vindt u meer informatie over de regeling.