8-1: Ook in Den Haag slinkt de voorraad strooizout

Nederlandse gemeenten kampen met een tekort aan strooizout. Zoutleveranciers kunnen niet langer aan de vraag voldoen. Ook de gemeente Den Haag heeft hier last van. Er is nu nog 175 ton strooizout beschikbaar. Dit is voldoende voor 3 tot 4 strooibeurten. De gemeente doet al het mogelijke om aan extra zout te komen. Wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid): “Op basis van de weersverwachtingen schatten we in dat de strooiwagens met de beschikbare hoeveelheid zout de komende dagen hun normale routes kunnen rijden. Eventueel kan gestrooid worden met zand”. Baldewsingh roept alle Hagenaars op om hun eigen stoep sneeuwvrij te houden.


Strooiplan
Het strooien in Den Haag gebeurt volgens een vast strooiplan, waarin doorgaande wegen, kruispunten,  iaducten, bruggen, busroutes en fietspaden zijn opgenomen. De gemeente streeft ernaar om, ook wanneer
geen strooizout meer beschikbaar is, de straten uit het strooiplan begaanbaar te houden. Zo kunnen ook de hulpdiensten hun werk blijven doen. Eventueel kan gestrooid worden met zand, dat ervoor zorgt dat het
wegdek ruwer wordt. De werking van zand is echter aanmerkelijk minder dan die van strooizout.


Inwoners en ondernemers
De gemeente Den Haag roept inwoners en ondernemers op om indien mogelijk ook zelf maatregelen te  nemen tegen de gladheid. Bijvoorbeeld door zelf stoepen sneeuwvrij te houden en te strooien. Hiervoor wordt
vanaf nu zand ter beschikking gesteld in plaats van strooizout. Het zand is af te halen bij de drie Haagse afvalbrengstations, de stadsdeelkantoren (voor Centrum wordt verwezen naar de overige stadsdeelkantoren) en alle stadsboerderijen.


Huishoudelijk afval
Ondanks de gladheid gaat de inzameling van huishoudelijk afval zoveel mogelijk door, zowel langs hoofdwegen als in kleinere straten. Bij extreme gladheid wordt groente-, fruit- en tuinafval (GFT) tijdelijk samen met het restafval ingezameld. De huisvuilwagen heeft met de gladheid meer tijd nodig om al het afval op te halen, en hoeft dan slechts één ronde te maken. Door deze werkwijze kan toch al het huishoudelijk afval op tijd worden ingezameld. Containers voor glas en oud papier kunnen tijdelijk niet geleegd worden, omdat de voertuigen die
hiervoor ingezet worden nodig zijn bij de gladheidsbestrijding. Containers voor textiel en plastic kunnen wel gebruikt worden. Ook wordt grofvuil opgehaald. Waar mogelijk geldt: wacht met het aanbieden van afval tot de gladheid voorbij is.


Alle informatie over de gladheidsbestrijding, de huisvuildienst en de locaties van het strooizand is na te lezen op www.denhaag.nl.