7 juli 2009: Projecten gezocht voor Piet Vink-prijs

Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag zoekt kandidaten voor de Piet-Vink-Prijs 2009

De Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden van Den Haag (VOG) reikt jaarlijks de Piet Vinkprijs uit. Daartoe heeft zij een jury ingesteld. Deze jury roept Hagenaars op om projecten voor te dragen, die voor de Piet Vink-Prijs in aanmerking kunnen gaan komen.

Deze projecten en/of initiatieven moeten de volgende eigenschappen hebben:
– Ze moeten in het groot of in het klein de verschillen en de afstanden in de samenleving overbruggen en de saamhorigheid vergroten en
– Zichtbaar moet zijn dat het project of initiatief successen heeft behaald of waarom het in de directe toekomst succes zou kunnen gaan behalen.
– Het project moet nauwelijks subsidie ontvangen en grotendeels door vrijwilligers worden gerund.

Projecten en initiatieven voor de Piet Vink-Prijs 2009 kunnen met een omschrijving van maximaal een A-4-tje tot 12 september 2009 worden ingezonden aan de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden, per adres Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500CD Den Haag.

De jury zal vervolgens twee projecten voordragen aan de ledenvergadering van de Vereniging, die in het najaar plaatsvindt. Deze twee projecten en/of initiatieven kunnen vervolgens kort worden gepresenteerd, waarna de ledenvergadering een besluit neemt. Bij gelijkwaardigheid zal de prijs over de twee projecten worden verdeeld.

Aan de winnaar van de Piet Vink-Prijs 2009 wordt een wisselbeker, een oorkonde en een cheque uitgereikt. Ook andere inzendingen kunnen in aanmerking komen voor een oorkonde.

Het totale prijzengeld bedraagt €4.500,-. en moet het project ten goede komen.

Meer informatie over de Piet Vink-Prijs is te verkrijgen bij de juryleden:

Jaap Huurman, tel. 06-24240111, jaaphuurman@hotmail.com of

Corry Hoekstra, tel. 070 – 325 81 92, j.w.b.hoekstra@wxs.nl

Als gemeenteraadslid en wethouder heeft Piet Vink zich gedurende vele jaren op zeer bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Hij was altijd en overal bezig om de saamhorigheid in de Haagse samenleving te vergroten. Karakteristieke eigenschappen van Piet Vink waren dat hij vele Hagenaars� kende en vooral op het gebied van sport en burgerschap in Den Haag zijn sporen heeft verdiend.

De Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden van Den Haag (VOG) heeft in 2004, met steun van het Gemeentebestuur van Den Haag, het initiatief ontplooid om, in nauw overleg met mevrouw Zwaantje Vink, de Piet-Vink-Prijs in te stellen. Gedurende 10 jaar kan deze prijs worden uitgereikt.

Tijdens de ledenvergadering van onze vereniging in oktober 2008, werd een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het project KOMP-U-TER-HULP. Deze organisatie helpt jonge mensen,die zelf niet genoeg financiele armslag hebben, aan een PC. Hierdoor kan men meedoen in het maatschappelijk circuit en indien nodig beter de Nederlandse taal beheersen.