50.000 euro per stadsdeel voor verbetering leefstijl

Gezinnen in Haagse wijken verleiden tot gezond gedrag

De gemeente Den Haag investeert per stadsdeel € 50.000 om inwoners te helpen bij het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. Ieder stadsdeel trekt hetzelfde bedrag uit om op die manier te werken aan gezondere inwoners. Dat is de belangrijkste uitkomst van de conferentie ‘Een gezonde leefstijl geef je door’ die dinsdag in Theater aan het Spui plaatsvond. Een andere belangrijke conclusie was dat een verbetering van de leefstijl alleen succes heeft wanneer inwoners hiertoe zelf initiatief tonen.
Wethouder Rabin Baldewsingh (Volksgezondheid) : ,,Je ziet dat de voorlopers binnen de Haagse samenleving hun gedrag al hebben aangepast. Die zijn in de afgelopen jaren gezonder gaan leven. Daar ben ik ik blij mee, maar we zijn er niet. Nu zou ik graag zien dat de rest van de Haagse bevolking in actie komt.” 
  
Tijdens de conferentie bleek uit de opmerkingen van de professionals die dagelijks met de problematiek te maken hebben dat een verbetering van de levensstijl alleen succesvol is wanneer de groepen op wie het beleid gericht is zelf open staan voor een verbetering van hun gezondheid. De gemeente Den Haag gaat de voordelen van een gezonde levensstijl laten zien en zo de inwoners verleiden tot een verbetering van hun gezondheid. In dit proces wordt rekening gehouden met de culinaire en culturele gewoonten van de groepen op wie het beleid gericht is. 
  
Van de Haagse bevolking heeft 47% te maken met overgewicht. Onder jongeren ligt dit percentage rond de twintig procent. In de wijken waar de bevolking minder welvarend is, liggen deze percentages hoger. Dat is zorgwekkend. Overgewicht brengt allerlei ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Via de campagne ‘Gezond is vet’  wil de gemeente Den Haag dit probleem onder de aandacht brengen. De conferentie ‘Een gezonde leefstijl geef je door!’ is een onderdeel van deze campagne.   
  
Er zijn inmiddels verschillende initiatieven, zoals het uitlenen van fietsen en een gezondheidsplein speciaal gericht op gezonde leefstijl. Huisartsen, apotheken en wijkverpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in het verbeteren van de levensstijl van de inwoners van Den Haag. Tijdens de conferentie bleek dat zij zich betrokken voelen bij het gemeentelijke beleid op het gebied van het verbeteren van de levensstijl.
Kijk ook op Gezond is Vet