5 oktober: De takkenroute komt er weer aan!

De gemeente Den Haag organiseert ook dit najaar de Takkenroute. De Takkenroute wordt gereden van maandag 12 tot en met vrijdag 23 oktober. Tijdens de Takkenroute wordt groot tuinafval zoals (ingekorte) takken en boomstammen op afspraak gratis opgehaald. Van het apart ingezamelde tuinafval wordt compost gemaakt.

Inzameling op afspraak
Hagenaars die groot tuinafval willen laten ophalen kunnen bellen met de Grofvuiltelefoon op het nummer
070 – 366 08 08. Grofvuil, zoals meubilair en witgoed, wordt niet tegelijkertijd met het tuinafval opgehaald. Daarvoor moet een aparte afspraak worden gemaakt. Dit in verband met de aparte verwerking van beide soorten afval.


Regels inzameling
Aan de gratis inzameling van groot tuinafval zijn, in verband met de hanteerbaarheid en capaciteit van de ophaalwagens, regels verbonden. Zo worden alleen bomen, struiken en takken meegenomen, die zijn ingekort tot 1,20 meter. Daarnaast mag de doorsnede van zowel bomen als takken maximaal twintig centimeter zijn. Losse takken en struiken moeten door een touw gebundeld zijn. Potplanten, aarde, zand, tegels, schuttingen e.d. worden niet meegenomen.


Afvalbrengstations
Hagenaars kunnen hun groot tuinafval ook zelf afgeven op een van de afvalbrengstations. Wie gebruik wil maken van een afvalbrengstation moet een geldig legitimatiebewijs én een recent poststuk met daarop het eigen huisadres in Den Haag laten zien. De adressen van de afvalbrengstations zijn: Plutostraat 1 (Binckhorst), Vissershavenstraat 2 (Scheveningen) en De Werf 13 (Zichtenburg). Aan de Vissershavenstraat en De Werf kan maximaal 1 m3 groot tuinafval worden ingeleverd.


Aandacht voor afvalscheiding
De aparte inzameling van groot tuinafval is onderdeel van de gemeentelijke afvalscheidingscampagne. Het doel van deze campagne is meer en beter gescheiden afval op te halen, waaronder groente-, fruit- en tuinafval.