5 oktober 18.30 – 20.00 uur: Stadsdeelavond in Bezuidenhout

Alweer voor het derde opeenvolgende jaar maakt stadsdeel Haagse Hout een activiteitenprogramma. Dat klinkt misschien een beetje ambtelijk,
‘activiteitenprogramma’, maar het dekt de lading wel perfect. Er staat in welke activiteiten het stadsdeel gaat ondernemen in het nieuwe jaar. Het gaat dan meer precies om activiteiten op het gebied van leefbaarheid, jeugd, welzijn en burgerschap.

U heeft als bewoner van Haagse Hout een belangrijke stem in het maken van het activiteitenprogramma. U mag namelijk meebepalen wat er in het programma komt te staan. Is er een gebied waar het groen dit jaar een opknapbeurt nodig heeft? Of moet in uw wijk in 2010 echt wat georganiseerd worden tegen vereenzaming van ouderen? Moet er extra aandacht komen voor hondenpoep? Kom naar een van de samenspraakbijeenkomsten en laat weten waar u graag in wilt investeren in 2010!

5 oktober 18.30 – 20.00 uur: Bezuidenhout Midden- Oost en West in Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25, 2593 CH Den Haag.

Wethouder Marnix Norder zal aanwezig zijn.

De kleine lettertjes
Er zijn wel bepaalde regels waar we ons aan moeten houden. Zo moeten de activiteiten passen binnen de doelstellingen die in het stadsdeelplan staan en mag uw idee niet in strijd zijn met andere plannen van het stadsdeel. Het kan ook zijn dat het stadsdeel een probleem dat u probeert op te lossen met een bepaalde activiteit al op een andere manier aanpakt. Dan moet worden bekeken of de activiteiten wel naast elkaar kunnen bestaan. En natuurlijk moet er geld zijn voor de activiteit.

Uitleg procedure
Tijdens de samenspraakbijeenkomst worden al uw ideeën en wensen geinventariseerd. Van sommige van die wensen en ideeën kan meteen worden gezegd of er wel of niet iets mee gedaan wordt. Maar het kan ook zijn dat er wat nader onderzoek nodig is. Of er wel of niet iets met díe wensen en ideeën wordt gedaan (en waarom wel of niet) kunt u lezen in het verslag van de bijeenkomst. Dat verslag is twee weken na de bijeenkomst beschikbaar via www.denhaag.nl/haagsehout en op het stadsdeelkantoor.

Meer informatie?
Op www.denhaag.nl/haagsehout kunt u het stadsdeelplan en het activiteitenprogramma van 2009 bekijken.