4 oktober 2009: Extra inzet voor schoner water in Den Haag

Gemeente Den Haag legt meer nadruk op bestrijding van zwerfvuil in het water

Haagse grachten, sloten en vijvers worden een stuk schoner! Sinds begin september 2009 wordt zwerfvuil in het water nog steviger aangepakt dan voorheen; zowel vanaf de wal als vanaf het water. De gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben hun inzet hiervoor in het kader van Den Haag Schoon geïntensiveerd. Wethouder Baldewsingh (Leefbaarheid): ?Ik sta voor een openbare ruimte die van gevel tot gevel schoon is en die integraal wordt beheerd. Dus geen zwerfvuil op straat, niet in de plantsoenen, en ook niet in het water! Door nu nog vaker vuil te verwijderen, hoop ik iedereen aan te sporen ook bij te dragen aan het terugdringen van zwerfvuil?.

Vijf dagen per week en vijf ploegen
In de Haagse grachten vaart vijf dagen per week een boot van de firma Meeuwisse die vuil opvist. Andere waterlopen zoals sloten worden vanaf de wal ontdaan van zwerfvuil. Vijf ploegen van Omnigroen zijn van maandag tot en met vrijdag bezig om in de hele gemeente zwerfvuil uit het water te verwijderen. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met het Hoogheemraadschap van Delfland dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vervuiling kan daardoor snel worden aangepakt. Op donderdag 24 september bedankte wethouder Baldewsingh alle medewerkers voor hun inzet. Hij hielp ook zelf mee met het schoonhouden van water en oevers in het Pagepark.

Integrale Service
Helaas komt het nog geregeld voor dat zwerfvuil vanaf de kant in het water waait. Naast de extra inzet van vegers op straat, wordt nu voor het wateronderhoud een vijfde ploeg van Omnigroen toegevoegd. Deze ploeg houdt zich bezig met het snel verhelpen van klachten en calamiteiten. De vier bestaande ploegen werken ieder in een deel van de stad.

Plastic scheiden
Tussen het zwerfvuil, dat uit de grachten en andere waterlopen wordt verwijderd, zit veel plastic (flessen en kunststof verpakkingen). Plastic vergaat uit zichzelf heel langzaam, maar kan wel goed opnieuw gebruikt worden. Daarom gaat de gemeente vanaf november 2009 plastic verpakkingsafval apart inzamelen. Er komen 40 plastic-containers in de stad. Daar kunnen inwoners van Den Haag hun gebruikte verpakkingen van onder meer koekjes, boter en shampoo inleveren. Zij kunnen hiervoor ook terecht bij de afvalbrengstations.