4 juni 2009 Gemeenten Den Haag: Minder vaak de straat open door combinatie wegwerkzaamheden

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat de APV wordt aangepast. Het gaat om wijziging van het artikel wegopbrekingen en het toevoegen van een nieuw artikel, waarmee een meer geordende ligging van kabels en leidingen in de grond wordt geregeld. Beide aanpassingen gaan in op 1 januari 2010.

Met de aanpassing van het artikel wegopbrekingen bereikt de gemeente dat overlast door wegwerkzaamheden in de stad beperkt wordt. In het artikel staat onder meer dat een straat of stoep maar eens in de drie jaar opengebroken mag worden. Het is dus niet meer toegestaan om in een korte periode een straat meerdere keren open te breken (calamiteiten en bijzondere situaties uitgezonderd). Hierdoor is het voor alle partijen noodzakelijk om werkzaamheden onderling af te stemmen en waar mogelijk tegelijkertijd uit te voeren.

Geordende ondergrond
De gemeente heeft vooraf met de drie grootste netbeheerders in Den Haag overleg gehad over het opnemen van voorwaarden voor het leggen van kabels en leidingen in de grond. Deze onderschrijven de noodzaak van heldere voorwaarden. Door meer orde in de ondergrond aan te brengen, is het duidelijker waar welke kabels en leidingen liggen en kunnen graafwerkzaamheden sneller verlopen.

Instemmingsplicht kleinere werkzaamheden
In het artikel wegopbrekingen wordt een instemmingplicht voor zogeheten kleine werkzaamheden opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reparatiewerkzaamheden van een huisaansluiting in de stoep en het plaatsen van bouwmaterialen op straat. De benodigde instemmingsaanvraag is na drie werkdagen verwerkt. Deze doorlooptijd is zo kort doordat er ‘instemming van rechtswege’geldt. Dit betekent dat de instemming bij géén reactie automatisch is verleend.