4-1: Kerstbomen apart, GFT tijdelijk niet

In verband met de gladheid wordt tijdelijk het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) samen met het restafval ingezameld. De huisvuilwagen heeft met de gladheid meer tijd nodig om al het afval op te halen, en hoeft nu slechts één ronde te maken. Door deze werkwijze kan toch al het huishoudelijk afval op tijd worden ingezameld, zowel langs hoofdwegen als in kleinere straten. Van 4 tot en met 15 januari 2010 kunnen inwoners van Den Haag ook hun kerstboom bij het huishoudelijk afval aanbieden. Deze wordt dan met een andere wagen apart opgehaald en verwerkt. Kerstbomen aanbieden kan alléén op de huisvuildag.

Eenmalig
De gemeente Den Haag vindt gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval heel belangrijk. Het is dan ook de bedoeling om zo spoedig mogelijk weer over te schakelen op gescheiden inzameling van GFT.

Opgeruimd? St(r)aat netjes!
De gemeente Den Haag organiseert ook dit jaar weer de actie ?Vuurwerk en kerstbomen opgeruimd? St(r)aat netjes!?. Tot en met 6 januari krijgt iedereen die een kerstboom of een zak met vuurwerkresten inlevert bij één van de 21 inleverpunten in de stad een beloning. Inwoners van Den Haag kunnen zelf meedoen aan de actie, of hun kerstboom afgeven aan een van de deelnemers aan de actie. Ook dit is een mogelijkheid om op een verantwoorde manier van de gebruikte kerstboom af te komen.

Strooizout
In de periode 1 december ? 1 maart staat de gemeente Den Haag dag en nacht paraat om bij gladheid en  opkomende gladheid te strooien op hoofdwegen en fietspaden. Helaas kunnen de strooiwagens niet door elke
straat rijden. Daarom vraagt de gemeente Hagenaars om ook zelf mee te helpen de gladheid te bestrijden door zout te strooien en stoepen te vegen. De gemeente stelt hiervoor gratis strooizout ter beschikking. Dit kan worden afgehaald op de 3 Haagse afvalbrengstations en de stadsdeelkantoren (behalve Centrum). Sinds afgelopen weekend en nog tot en met 6 januari kan het zout ook afgehaald worden bij de inleverpunten voor kerstbomen en vuurwerkafval. Inwoners moeten wel zelf een emmer of plastic tas meenemen als zij strooizout gaan afhalen. Alle genoemde adressen zijn te vinden op www.denhaag.nl.


Bezuidenhouters kunnen hun kerstboom inleveren op de parkeerplaats van zwembad Overbosch.