29 oktober: Riolering Bezuidenhout Midden

Eerder dit jaar zijn de werkzaamheden aan het riool onder het Van Imhoffplein en omgeving stilgelegd. De hoogteboutjes, die bij dit soort werkzaamheden aan panden worden bevestigd, gaven hoogteverschillen aan. Een te groot hoogteverschil kan erop wijzen dat een pand verzakt. Op dit moment staan alle hoogteboutjes in ‘de veilige zone’.
Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak van de hoogteverschillen die de boutjes eerder aangaven. Bureau Breijn is tot de conclusie gekomen dat de lage grondwaterstand voor de hoogteverschillen heeft gezorgd. Het is al een tijd droog in Nederland, waardoor het grondwaterpeil in september op 1,30 meter onder NAP stond. De afgelopen 5 jaar heeft het grondwaterpeil in Bezuidenhout-Midden altijd tussen de 0,8 en 1,1 meter onder NAP gestaan. Daalt het grondwater, dan klinkt de grond in.


Verder werken in 2010
Vanwege de aankomende feestdagen is besloten om weer te beginnen met de werkzaamheden na de jaarwisseling. In februari wordt verder gewerkt. De straten die openliggen worden tijdelijk dichtgemaakt, zodat tot februari de wijk gewoon bereikbaar is. In januari is meer duidelijk over de hervatting van de werkzaamheden. Tot die tijd wordt onderzoek gedaan naar een andere manier van werken om in het voorjaar veilig verder te kunnen werken.


Bewonersbrief
Omwonenden hebben een brief van de gemeente gekregen. U kunt deze brief hier nalezen:


Bewonersbrief Riolering Bezuidenhout Midden (457 Kb)