28 oktober: Vanaf 1 november zamelt Den Haag plastic apart in

Vanaf 1 november staan in Den Haag 40 speciale containers voor plastic afval. Daarin kunnen Hagenaars lege plastic verpakkingen kwijt. Die worden vervolgens hergebruikt.


Het plastic verpakkingsafval kan ook worden ingeleverd op de 3 Haagse afvalbrengstations. Bij het afvalbrengstation aan de Plutostraat kunnen ook andere soorten plastic worden ingeleverd. Door deze maatregel hoeft minder restafval te worden verbrand. Dat is winst voor het milieu.


 


Wat wel en wat niet?


Het meeste plastic dat nu nog in vuilniszakken verdwijnt is verpakkingsafval: plastic zakken, yoghurtbekers, shampooflessen en dergelijke. De 40 containers die verspreid over de stad geplaatst worden, zijn hiervoor bedoeld. Van het ingezamelde plastic worden nieuwe verpakkingen gemaakt, en ook bijvoorbeeld automaterialen, tennisballen en vloerbedekking.


 


Plastic Heroes


Met de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval vanaf 1 november loopt Den Haag in de pas met het landelijk beleid. Vanaf 1 januari 2010 moeten alle gemeenten in Nederland het plastic afval scheiden. Via een landelijke campagne wordt hiervoor aandacht gevraagd. De posters van deze campagne met daarop de ‘Plastic Heroes’ waren ook in Den Haag te zien. Binnenkort volgt een nieuwe campagne om Hagenaars te informeren over hoe de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval vorm krijgt.


 


Vervolg


Over een half jaar evalueert de gemeente Den Haag de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. Als het systeem een succes blijkt, komen er mogelijk meer inzamelpunten in de stad.


 


En waar staan de containers? De dichtstbijzijnde voor Bezuidenhout staan in de Stalpertstraat (bij de AH) en De Horst.


 


Voor meer info: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Inzameling-plastic-verpakkingen.htm