28 november: Huisvuilkalender op de mat in heel Den Haag

De afgelopen weken is op alle adressen in Den Haag de huisvuilkalender bezorgd. Samen met de huisvuilkalender zijn ook de Haagse afvalwijzer én informatie over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval verstuurd. Wethouder Baldewsingh (Leefbaarheid): “De gemeente Den Haag investeert in schone straten en een verantwoorde verwerking van huishoudelijk afval. Inwoners kunnen meehelpen door hun huisvuil goed te scheiden en op de juiste wijze aan te bieden. Hoe dat moet staat ook dit jaar weer duidelijk in de huisvuilkalender en de afvalwijzer.”
 
Feestdagen
In de huisvuilkalender staat per maand aangegeven wanneer huishoudelijk afval, groente- fruit- en tuinafval en oud papier worden opgehaald. Meestal is dat op een vaste dag per wijk, maar tijdens feestdagen gelden soms andere dagen. In de huisvuilkalender staat het allemaal duidelijk vermeld.
 
Afval, gewoon apart!
In de Haagse Afvalwijzer staat uitgelegd welke soorten afval in Den Haag allemaal gescheiden ingezameld en verwerkt worden. Er is gebruik gemaakt van veel afbeeldingen en pictogrammen en weinig tekst. Daardoor is de informatie voor alle inwoners van Den Haag toegankelijk. Dit jaar is gestart met de gescheiden inzameling en verwerking van plastic verpakkingsafval. Ook daarover is informatie opgenomen in de afvalwijzer.
 
Bijzonder ondernemende bezorgdienst
De bezorging van de huisvuilkalender is dit jaar uitgevoerd door Haeghe Groep Post. Bij dit bijzondere bedrijf werken mensen met een arbeidshandicap. Maar ook mensen die om andere redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij de Haeghe Groep leren mensen werken. Met als einddoel doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt.