26 oktober tm 1 december: Handhaving illegaal geparkeerde auto’s in Bezuidenhout-Oost

De gemeente werkt aan een veilig en leefbaar Den Haag en vindt het daarom vervelend dat er in Bezuidenhout-Oost parkeerproblemen zijn en de leefbaarheid hierdoor minder is geworden. Er wordt op stoepen en hoeken geparkeerd en de doorgang voor nood- en hulpdiensten is niet overal gegarandeerd.

Aan oplossingen voor de lange termijn wordt gewerkt. Op de kortere termijn is er helaas geen oplossing en zullen de parkeerproblemen in deze wijk deels blijven bestaan. De gemeente en de politie zullen daarom toezien op het beheersbaar houden van deze problemen.

Er bestaat er op dit moment een ongewenste situatie in het gebied Bezuidenhout-Oost (begrensd door de volgende wegen: Schenkkade/IJsclubweg, Carel Reinierszkade, Bezuidenhoutseweg en Laan van Nieuw Oost-Indië) met betrekking tot illegaal parkeren (zie de kaart). Dit illegaal parkeren leidt (of kan leiden) tot gevaarlijke situaties waarbij de diverse hulpdiensten niet of slechts met grote moeite dit gedeelte van het Bezuidenhout kunnen bedienen. Ook bewoners in de wijk welke slecht ter been zijn ondervinden dagelijks grote hinder van deze situatie.

Daarom zal op vrijdag 26 oktober 2012 om 19:30 uur een zgn. redvoertuig van de brandweer door de wijk rijden. Op hoeken en in straten waar dit voertuig door foutief stilstaande en/of geparkeerde voertuigen niet of vrijwel niet langs of in kan manoeuvreren op een wijze die voor de normale hulpverlening noodzakelijk is, zal het redvoertuig met behulp van akoestische signalen deze hinder duidelijk maken. Dit kan enige geluidsoverlast met zich meebrengen.

Gevaarlijk geparkeerde auto’s krijgen een boete of worden weggesleept. De overige ‘fout parkeerders’ krijgen een waarschuwing. Na deze actieavond zal tot 1 december 2012 zowel door de gemeente op regelmatige basis in het hele gebied gehandhaafd blijven worden op dezelfde wijze als op de actieavond.

Na de beoogde invoering van betaald parkeren voor de gehele wijk op 1 december 2012 zal de controle en handhaving op ma t/m vr van 09:00 – 14:00 uur in de wijk en op ma t/m vr van 09:00 – 17:00 uur in de Theresiastraat tussen Laan-van-N.O.I. en de Joan Maetsuyckerstraat regelmatig plaatsvinden.