24 september: Hoe veilig is onze gemeente?

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die vanaf 22 september in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan ongeveer 10.000 inwoners van Den Haag

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.

De gemeente Den Haag gebruikt de uitkomsten van dit 2-jaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. In Den Haag zal bureau Intomart zorg dragen voor de uitvoering van het onderzoek.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen een brief waarin ze worden uitgenodigd een vragenlijst op het internet in te vullen. Wie liever een schriftelijke vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd thuis gestuurd. Het onderzoek start op 22 september. De resultaten worden in maart 2010 verwacht.

Het gemeentebestuur vindt het heel belangrijk dat de burgers die benaderd worden ook meedoen aan de enquête. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.