24 september 2009: €300.000,- beschikbaar voor klimaatprojecten

Regeling klimaatprojecten 2009
Tot 15 oktober 2009 kunnen burgers, bedrijven en instellingen een bijdrage aanvragen voor een Haags klimaatproject. Iedereen die wil meewerken aan een klimaatneutraal Den Haag, kan bij de gemeente geld voor een project aanvragen. De gemeente stelt in totaal ? 300.000,- beschikbaar voor klimaatprojecten in de stad. Per project kan een maximale bijdrage van ? 25.000,- worden aangevraagd.

Voorwaarden en aanmeldingsformulier
Klimaatprojecten die voor ondersteuning in aanmerking komen, moeten een bijdrage leveren aan energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie in bestaande bouw. De regeling klimaatprojecten is bedoeld voor onderzoek, communicatie en inhuur van kennis. Bijvoorbeeld voor inhuren van advies of uitvoeren van een energiescan. De subsidie is niet bedoeld om ?hardware? zoals zonnepanelen en isolatiemateriaal aan te schaffen. De voorwaarden en het aanmeldingsformulier voor de subsidieregeling staan op www.denhaag.nl/klimaat > Subsidieregeling klimaatprojecten 2009.

Klimaatneutraal
Den Haag wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn die zuinig omgaat met energie, duurzame energie gebruikt en haar C02-uitstoot compenseert. Op die manier draagt Den Haag uiteindelijk niet meer bij aan de verdere opwarming van de aarde. Deze ambitie kan alleen gerealiseerd worden in samenwerking met de stad; bedrijven en inwoners. Den Haag laat met een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2010, zien hoe de gemeente zelf via de drie sporen-aanpak besparen, verduurzamen en compenseren, bijdraagt aan de klimaatdoelstelling.

Kijk voor meer informatie over het Haagse klimaatbeleid op www.denhaag.nl/klimaat.